”Peregrinatio” er et latinsk ord som betyr pilegrimsvandring. Denne tittelen er valgt fordi det som presenteres på de fØlgende sider er resultatene av en vandring eller en reise,
i mange betydninger av ordet.

Harald Olsen er en person som aldri har falt til ro i noen bås. Både hans yrkeskarriere, hans forfatterskap og øvrige skapende virksomhet og hans samfunnsengasjement har i stor grad vært å overskride grenser og skillelinjer, og begi seg ut i nytt og ukjent landskap.

Siden denne vandringen i stor grad også har vært en søken etter det hellige, har den i både konkret og overført betydning vært en pilegrimsvandring.

 

 

Harald Olsen kan kontaktes med e-post på adresse: harald.olsen@peregrinatio.com,
på telefon: (47)37025309, eller med post: Oddenveien 35, N-4847 Arendal.

 

© 2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions