administrator

Harald Olsen har i årene 1980 – 2003 sittet i administrative stillinger, og 17 av disse årene i lederstillinger. Han har gjennom dette skaffet seg betydelig administrativ kompetanse og ledererfaring.

Årene som konsulent og førstekonsulent ved Agder høgskolestyres sekretariat (1980-86) var en sterk vekst- og omorganiseringsperiode for høyere utdanning i landsdelen, der hovedutfordringen var å samordne virksomheten til 6 selvstendige høgskoler under ett felles styre og sekretariat. Harald Olsen hadde en hovedoppgave i organiseringen av deltidsstudievirksomheten og gjennomføring av utrednings- og planoppgaver.

Harald Olsen var Froland kommunes første kultursjef 1986-90, og hadde oppgaven med å bygge opp en kulturadministrasjon med ansvar for hele det utvidede kulturområdet, inklusive flyktninearbeid, reiselivs- , miljø- og forbrukerspørsmål.

I 1990 spilte Harald Olsen en aktiv rolle i planleggingen og etableringen av Nordisk informasjonskontor / Skagerraksenteret i Arendal, og var i 1990-92 kontorets første daglige leder. Kontoret var det andre nordiske informasjonskontoret i Norge, og det syvende i Norden, og satset spesielt på utvikling av nordiske samarbeidsprosjekter i Skagerrak/Kattegat-regionen. Kontoret ble støttet økonomisk av Nordisk Ministerråd, Foreningene Nordens Forbund, Kulturdepartementet, Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune.

Som første kultursjef (1992-96) i nye Arendal kommune etter kommunesammenslåingen i 1992 hadde Harald Olsen hovedansvaret for å bygge opp en felles kulturetat av kulturadministrasjonene fra fem tidligere kommuner. Den var organisert utfra det utvidede kulturbegrep, med et omfattende ansvarsområde. Kultursjefen hadde bl.a. hovedansvar for viktige planprosessser som planlegging av nytt bibliotek og etablering av Galleri Bomuldsfabriken.

Harald Olsen var 1996-2003 første direktør ved Kunsthøgskolen i Oslo, etter at denne ble etablert som landets største og viktigste høyere kunstutdanningsinstitusjon gjennom sammenslåing av fem tidligere selvstendige høgskoler:
Statens teaterhøgskole, Statens balletthøgskole, Statens operahøgskole, Statens kunstakademi og Statens håndverks- og kunstindustriskole.

Direktøren har hatt hovedansvaret for å bygge opp en felles administrasjon for den nye høgskolen, for å forvalte et driftsbudsjett på ca. 110 mill.kr. og for å lede planleggingen av en samlokalisert høgskole i nye lokaler i den gamle Seilduksfabrikken ved Akerselva. Dette arbeidet resulterte høsten 2003 i åpningen av et nytt scenekunstbygg på 16.000 kvm til en kostnadsramme på ca. ½ milliard kr., som et første byggetrinn i en full samlokalisering.

"Realist blandt rabulister"
Portrett av Oscar Reynert Olsen i Tegnerforbundets blad Numer.

 

© 2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions