Åndelig gullgraver

I den senere årene har Harald Olsen s interesser tatt en retning hvor mye av det han har engasjert seg i har fått karakter av det han selv kaller ”åndelig gullgravingsvirksomhet”.

Med det menes at han leter i historie og tradisjoner etter ”åndelig edelmetall”, det vil si erfaringer og visdom som har vist seg å tåle tidens tann, slik at de oppleves som aktuelle og utfordrende også ved inngangen til det 21.århundre. Hans bøker om keltisk og russisk-ortodoks tradisjon og spiritualitet (se Vandringstekster) er eksempler på dette.

Med den paradoksale formuleringen ”røtter og vinger” som overskrift over sitt senere forfatterskap og interessefelt, vil han uttrykke at et nytt århundres utfordringer etterspør en spiritualitet som har røtter – i betydningen forankring i tidløse åndelige erfaringer og innsikt.

Men den trenger også vinger – i betydningen evne til nyorientering og oppbrudd, og til i enhver situasjon å kunne tolke menneskenes virkelighet og livssituasjon og deres åndelige behov.

I dette krysningspunktet søker Harald Olsen å forene både sin historiske interesse (se Reise i tiden) og sin samtidsorientering (se Vandringstekster og Ferden innover).

 

© 2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions