artikler

- Telemarksimpulsar i setesdalsspelet.
Årbok for Agder historielag 1977 og Årbok for norsk folkemusikk 1999.

- Den folkelege songen – utvikling og særtrekk.
I : R.Granås og O.Solberg (red) : Den folkelige songtradisjon.
Skrifter nr. 73, Telemark distriktshøgskole, Bø 1981.

- Folkemusikktradisjonar i Rogaland I – III.
Lokalhistorisk årbok for Rogaland 1982, 1983 og 1984.

-”Basunrøst og harpetoner”.
Musikkulturen på bedehuset i historisk perspektiv.
I : Olaf Aagedal (red): Bedehuset – Rørsla, bygda, folket. Oslo 1986.

- Fra salmesang til meditasjonsmusikk.
Musikken i folkereligiøsitet og nyreligiøsitet.
I : Leif Gunnar Engedal og Arne Tord Sveinall (red): Troen er løs. Trondheim 2000.

 

© 2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions