Curriculum vitae

- Født 11.12.45 i Tananger, Sola kommune

- Gift, 2 voksne barn. Bosatt i Arendal

- Examen artium ved St.Svithuns gymnas, Stavanger

- Cand.real. fra Universitetet i Oslo, med fagkrets realfag og filosofi

- Vitenskapelig assistent ved Laboratorium for Miljøfysiologi, Oslo

- Vitenskapelig assistent og forskningsstipendiat ved Norges idrettshøgskolen, Oslo

- Amanuensis i kulturarbeid ved Telemark distriktshøgskole, Bø

- Konsulent ved Agder høgskolestyres sekretariat, Grimstad

- Engasjert konsulent i organisasjonsutvikling ved Aust-Agder
fylkeskommune, Arendal

- Kultursjef i Froland kommune

- Daglig leder ved Nordisk informasjonskontor / Skagerraksenteret, Arendal

- Kultursjef i Arendal kommune

- Høgskoledirektør ved Kunsthøgskolen i Oslo

- Seniorrådgiver ved Høgskolen i Agder, Kristiansand

 

 

 

1964


1974

1974 - 75


1975 - 77

1977 - 80

1980 - 86


1986

1986 - 90


1990 - 92

1992 - 96

1996 - 03

2004 -


© 2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions