emmaus

Inspirasjonen fra Reichelt, og engasjementet i den bevegelsen han ble opphav til, var for Harald Olsen også bakgrunnen for hans deltakelse i Emmaus-fellesskapet i Oslo.

Emmaus er et senter for dialog og spiritualitet som drives av Stiftelsen Areopagos, og som bl.a. samler mennesker til et meditasjonsfellesskap i Paulus’ kirke på Grünerløkka hver mandag kveld.

Gjennom syv års ukependler-tilværelse i Oslo har Harald Olsen deltatt aktivt i meditasjonsfellesskapet i Paulus kirke. Disse mandags-kveldene i stillhet og fordypelse har gitt arbeidsuken en god start og hverdagen dybde og forankring.

De kontemplative erfaringer fra dette fellesskapet har vært en viktig forutsetning for et videre engasjement, bl.a. som leder av tema-retreater og utviklingen av Pusterom-fellesskapet i Arendal.

 

2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions