For Harald Olsen har livsvandringen de senere Årene ogsÅ vÆrt en ferd innover – til livets dybdedimensjoner og troens innerside.

Derfor har både tid, engasjement, forfatterskap og annen skapende virksomhet i tiltagende grad blitt preget av søken etter en spiritualitet som også gir rom for stillhet, fordypelse og kontemplasjon.

Det var interesse for den norske misjonspioneren Karl Ludvig Reichelt fra Arendal som åpnet dørene inn til de kontemplative rom.

Hans begeistring for og dype engasjement i Østens visdom og spiritualitet resulterte i en tenkning og en praksis mer preget av dialog og religionsmøte enn ensidig proklamasjon og triumfalisme. Resultatet av dette religionsmøtet ble hos Reichelt en kristen spiritualitet med stort rom for det kontemplative, og med sterke impulser fra østlig visdom og erfaringer.

For Harald Olsen var dette veien inn i egen meditatsjonspraksis, og til en refleksjon over kontemplative erfaringer som har resultert i både ledelse av tema-retreater, utvikling av nye kontemplative fellesskapsformer og i 2004 boken ”Pusterom – fellesskap om stillhet og fordypelse.”

 

2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions