formidler

Harald Olsen har i alle år lagt stor vekt på og engasjert seg sterkt i formidling. Han er opptatt av at viktig innsikt og erfaring skal kunne formidles videre i en form som er forståelig, og som kan skape interesse og engasjement hos mange. Dette har nedfelt seg i hans forfatterskap, der han ofte har valgt arenaer og medier der man får mange i tale (se øvrige hovedtemaer). Utover å bidra i bøker, tidsskrifter, årbøker og lignende har han også vært en flittig aviskronikør og avisdebattant, over et bredt spekter av temaer.
Formidleren har også kommet til uttrykk i det han har laget for radio/TV, kirkerom og konsertsal (se Reise i toner). Endelig har han også vært en aktiv foredragsholder.
Eksempler på foredrag og gjesteforelesninger fra de siste årene er :

- Keltisk stedsforståelse.
Foredrag ved seminaret ”Genius loci”, Søgne 24.10.99 i regi av Søgne Kunstlag og
Kultursenteret Søgne Gamle Prestegård.

- Kultkontinuitet i kristen keltisk tradisjon.
Forelesning i Humanistisk Kollegium, Oslo høsten 1999.

- Ilden fra vest.
Foredrag ved St.Svithun-dagene, Stavanger 7.06.2000.

- Stedet og vandringen – stedsforståelse og pilegrimsmotiv.
Foredrag ved Korsvei-festivalen 20.07.2000.

- Synspunkter på Sørlandets kulturliv.
Foredrag ved Agderkonferansen 2000.

-”I dag sveper jag himmelska krafter om mig”.
Preken 18.03.01 ved keltisk messe i Annedalskyrkan, under keltiske dager i Göteborg.
Kringkastet i Sveriges radio og trykt i tidsskriftet Pilgrim nr.2, 2001.

- Fra salmesang til meditasjonsmusikk.
Forelesning ved videreutdanningskurs med tema ”Pluralisme, nyreligiøsitet og
folkereligiøsitet” ved Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo 23.03.01.

- Helgenmøte i Vesterled.
Foredrag ved Olavsfestdagene, Trondheim 28.07.01.

- Den østlige pilegrimsvei.
Foredrag i Møtested Høvik, Oslo 13.09.01.

-”Keltisk kultur och andlighet” og ”Eremiter och heliga dårar i den rysk-ortodoksa
traditionen”.
Foredrag 14.-15.sept. 01 i seminarrekken ”Tro på 2000-talet” under Bok & Bibliotek-
Messen i Göteborg 2001.

- Keltisk spiritualitet – fra ørkenfedre til nord-atlantiske sjøfarere.
Foredrag ved Pilegrimsseminar i Tønsberg (i regi av Domkirken menighet, Mikaels-
gruppen og Vestforld Fylkesmuseum) 29.09.01.

-Ørkenen som åndelig forståelseskategori.
Foredrag i Ortodoks Forum, Oslo 15.05.02.

- Ilden fra vest.
Foredrag ved Lyngør Poesifestival, Lyngør 19.05.02.

- Røtter og vinger – Åndelig edelmetall fra den verdensvide kirke i møte med vår
tids religiøse søken.
Foredrag ved jubileumsseminar ved Frikirkens studiesenter 22.11.02.

- Arven fra ørkenfedrene – i det keltiske vest og det russisk-ortodokse øst.
Foredrag på Peterstiftelsens retreat-skole, Pilegrimsgården i Son 18.03.03.

- Musikken og sjelens sunnhet.
Gjesteforelesning ved Modum Bad 1.09.03.

- Kirkens to lunger – den vestlige og den østlige.
Foredrag ved årsmøte i Stiftelsen Areopagos 13.09.03.

- Keltisk spiritualitet.
Foredrag i Teologisk Forum, Jönköping, Sverige 22.04.04.

 

© 2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions