Forsker

I årene 1974-77 var Harald Olsen vitenskapelig assistent og forskningsstipendiat ved Laboratorium for miljøfysiologi og Norges Idrettshøgskole i Oslo.

I denne tiden produserte han, alene og sammen med medforfatteren, 15 avhandlinger, vitenskapelige artikler og kompendier innenfor temaområdene humanbiologi, humanøkologi, fysisk fostring og fysisk aktivitet og helse.

Som amanuensis ved Telemark distriktshøgskole kom forskningsvirksomheten til å omfatte kulturarbeid, kulturadministrasjon og kulturhistorie, og nedfelte seg i undervisningskompendier og faglige artikler.

Senere har hans forskningsvirksomhet spredd seg over et enda bredere interessefelt, slik det er dokumentert i bøker, artikler og foredrag under andre overskrifter.


© 2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions