fra vest til Øst

Pave Johannes Paul II skal en gang ha formulert følgende resonnement:

Skal vår tids kristne europeer bli i stand til å møte dagens og morgendagens utfordringer i det postmoderne Vesten, må han lære seg å puste med begge lunger – både den vestlige og den østlige lunge.

Med sine tre bøker fra 1999 og 2000 har Harald Olsen tatt dette resonnementet på alvor. Han har gått så langt vest og så langt øst som det går an å komme i vår europeiske åndstradisjon: til det keltiske vest og det russisk-ortodokse øst. Det er skjedd utfra en oppdagelse av uvanlig rike kilder i begge disse tilsynelatende forskjellige tradisjonene, tradisjoner som ved nærmere ettersyn har en god del til felles gjennom viktige felles røtter.

Bøkenes karakter og innhold avspeiler den erkjennelse at den åndelige pusteevne ikke bare sitter i hodet, men forutsetter en virkelighetsforankring gjennom en spiritualitet som favner det hele menneske – med kropp, sjel og ånd. Derfor er disse bøkene ikke bare en rent teoretisk innføring i de tradisjonene de tar for seg. Gjennom bruk av både skjønnlitterære tekster og folkelig tradisjonsmateriale forsøker forfatteren å komme under huden på de fenomenene han beskriver, og prøver å formidle essens og kjerne i disse tradisjonene.

Bøkene er blitt godt mottatt. Det vitner bl.a. følgende uttalelser om:

”Et stort och varmt tack för dina tre spännande,
ja fascinerande böcker ! De spänner från öst til väst
och öppnar nya horisonter. Tack ! Jag hoppas du
fortsätter att publicera.”

- Pater Wilfrid Stinissen

“Jag er imponerad… Dina böcker vidgar
vår synsrand. Att läsa dem är att göra resor
både i österled och västerled.”
- Biskop Martin Lönnebo

 

© 2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions