keltisk tradisjon

Harald Olsens to bøker om keltisk tradisjon kom ut på Verbum forlag i 1999 og 2000 :

ILDEN FRA VEST - Tekster fra keltisk fromhetstradisjon. Verbum forlag, Oslo 1999, 208 sider

Ilden fra vest presenterer tekster over et tidsspenn på tretten århundrer, hentet fra en kulturtradisjon som i dag opplever en betydelig renessanse i den vestlige verden.

Tekstene reflekterer forskjellige sider ved livet, og kombinerer dyp fromhet med tidløs visdom om menneske og natur.

De keltiske områdene i Europas nordvestre hjørne har gjennom århundrene båret en kulturarv og en spiritualitet som utfordrer og engasjerer dagens mennesker.

Satt inn i en større sammenheng viser forfatteren hvordan den keltiske impulsen sannsynligvis er en lite kjent understrøm også i vår egen kulturhistorie.

Ilden fra vest er en døråpner til en ennå lite kjent del av vår felleseuropeiske kulturarv, og til en halvannen årtusen gammel åndsimpuls som i sin vitalitet og uttrykksstyrke fremdeles overrasker og engasjerer.
(Fra bokens omslagstekst)

Omtaler :

Dette er en liten skattkiste. Små perler og edelstener gjemmer seg her i Harald Olsens gjendiktning og presentasjon.
- Luthersk Kirketidende

At Harald Olsen har et stilsikkert språk både i prosa og poesi, er hans oversettelser et klart bevis på … Et solid arbeid, boken er vel verd å lese.
Terningkast: 5
- Agderposten

Jeg anbefaler boken på det varmeste, som et historisk dokument og kanskje særlig som en tidløs og spennende bok til berikelse av bønnelivet.
- Over Alt

Bokens virkelige styrke og verdi kommer til syne i selve samlingen av tekster.
- Visjon

 

Ilden fra vest er oversatt til svensk, og er utgitt på forlaget Cordia med tittelen Keltisk andlighet.
Også her ble den tatt godt imot:

Jag hittade ett fascinerande tidens tecken på Bokmässan – Keltisk andlighet – av Harald Olsen … en andlighet för vår tid.
- Bohusländingen

Harald Olsen ger en fantastisk interessant introduktion till kelternas liv och tro i sin bok.
- Missionsstandaret

Boken ger en spännande inblick i en för mig helt okänd del av den kristna traditionen. Inte minst i de texter författaren samlat – hymner, böner och vishetspoesi. Texter som griper och förvånar genom sin friskhet, skönhet och klarhet. Vilka källor att ösa av.
- Kyrkans Tidning

Olsen har lyckats fånga den keltiska traditionens relevans för vårt moderna samhälle… Dessa texter är inte endast stundtals lysande poesi, framför alt uttrycker de i en koncentrerad form tretton seklers meditation över den kristna kallelse i världen.
- Nya Dagen

Texterna är som små pärlor att samla på och boken är verkligen värd att lesa flera gonger om.
- Budbäraren

 

FRODIG FROMHET I VEST – Keltiske helgenlegender. Verbum forlag, Oslo 2000,
229 sider.

Frodig fromhet i vest er en oppfølger til Ilden fra vest.

Forfatteren Harald Olsen har samlet og oversatt noe av det frodige legendematerialet rundt sentrale keltiske helgener – oppbyggelig, medrivende og fantasivekkende.

Med sitt rike menneskelige og åndelige erfaringsmateriale, og med sitt frodige persongalleri, er de keltiske helgenlegendene en levende kilde til tro og sann fromhet.

En bok med innblikk i en annerledes kulturtradisjon og en annen tid som fremdeles har kraft til å engasjere.
(Fra bokens omslagstekst)

 

Omtaler:

Det er blitt en bok til berikelse og inspirasjon, i et møte med så vel jordnær som himmelvendt fromhet … Kombinasjonen kortfattet kirkehistorie, raske biografiske riss og et skjønnsomt utvalg vare tekster gjør årets bok til en døråpner.
- Vårt Land

Riktignok virker mye ubegripelig og overnaturlig, likevel forstår vi at de keltiske helgener ikke bare var fjerne og overnaturlige vesener, men også mennesker av kjøtt og blod. Med Frodig fromhet i vest har Harald Olsen gitt et verdifullt bidrag til vår kunnskap om disse helgener og deres mangslungne liv.
- Agderposten

Jeg skal ikke forsøke å overbevise noen om helgenenes verdi, men jeg vil anbefale boka. Historiene er spennende, og vi møter hellige menn og kvinner som hadde et radikalt forhold til Gud. De utfordrer i hvert fall. Jeg anbefaler også Ilden fra vest, som med fordel kan leses før Frodig fromhet i vest. Begge bøkene gir viktige innblikk i en kristen tradisjon som vi i Norge med fordel kan lære mer av.
- Over Alt

 

© 2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions