Kirke og samfunn

Analyser av viktige sider ved samfunnsliv og kirkeliv, og særlig relasjonene mellom disse, har i mange år vært en viktig del av Harald Olsens interessefelt, og et område hvor han har markert seg med skriftlige bidrag.
Dette engasjementet omfatter bl.a. følgende :

- Det politiske menneske.
I : Nils Johan Lavik & Jardar Seim (red): Deilig er jorden ? Pax, Oslo 1969.

- Mot en økopolitisk enhetsfront?
Kirke og Kultur nr.3, 1972.

- Pluralismen som realitet og ideologi.
Kirke og Kultur nr.9, 1974.

- Utkast til et økopolitisk program.
I : Per Voksø (red): Mennesket og miljøet. Oslo 1975.

- Kirken i den korporative stat.
I : Pål Repstad (red): Det religiøse Norge. Oslo 1977.

- Kyrkja og folkekulturen.
Årbok for Stavanger bispedømme 1979.

- Nestekjærlighet eller solidaritet?
Forholdet mellom kirken og arbeiderbevegelsen.
I : Svein Olaf Thorbjørnsen (red): Når troen anklages. Oslo 1984.

- Fargerikt fellesskap.
Årbok for Agder bispedømme 1988.

- Diakoni for en truet jord.
Årbok for Agder bispedømme 1989.

- Kirken som møtested.
Kirke og Kultur nr. 4, 1989.

- Evangeliet i den lokale kulturvirkelighet.
I : Ole Chr.M. Kvarme & Olav Fykse Tveit (red): Evangeliet i vår kultur. Oslo 1995.

- Hellige dårer – i Strandebarm ?
Kirke og Kultur nr.2, 1999.

 

© 2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions