kirkehistorie

Harald Olsens interesse for kirkehistorie og åndshistorie har også nedfelt seg skriftlig, bl.a. i følgende (se for øvrig Vandringstekster) :

- Tov Oddson – haugianaren og tradisjonsberaren på Raulandsstrondi.
Årbok for Telemark 1978.

- Kyrkja og folkekulturen.
Årbok for Stavanger bispedømme 1979.

- Nestekjærlighet eller solidaritet ?
Forholdet mellom kirken og arbeiderbevegelsen.
I : Svein Olaf Thorbjørnsen (red): Når troen anklages. Oslo 1984.

-”Basunrøst og harpetoner”
Musikkulturen på bedehuset i historisk perspektiv.
I : Olaf Aagedal (red): Bedehuset – Rørsla, bygda, folket. Oslo 1986.

- Kultkontinuitet i keltisk spiritualitet – eksempel på tidlig religionsdialog ?
I : Hans Kolstad og Asbjørn Aarnes (red): Dialog mellom religionene.
Årbok nr. 5 fra Humanistisk Kollegium. Oslo 2004.

© 2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions