kulturhistorie

Harald Olsens forfatterskap dokumenterer en bred interesse for både lokalhistorie og almen kulturhistorie. Det viser bl.a. følgende artikler:

- Trekk fra losvesenets historie i Rogaland.
Stavanger Museums årbok 1979 og 1980.

Harald Olsens oldefar, Ole Asbjørnsen, var selv los i Tananger.

- Segn og soge frå Austheiane.
Arendal og oppland turistforenings årbok 1980.

- Tovdalsvassdraget – Ressursutnytting i eldre tid.
Årbok for Den norske turistforening 1981.

- Makrellfiskets utvikling på den norske Skagerrakkysten på 1800-tallet.
Meddelelser fra Skagerrak/Kattegat-prosjektet nr.6, 1984.

-”Kongelige Fahrsunds Fiskerie Institut”
Meddelelser fra Skagerrak/Kattegat-prosjektet nr.9, 1985.

- Ressursutnytting i Austheiane i eldre tid.
I : Jan Erik Hallandvik (red): Boka om heiene
(Vest-Telemark – Setesdal – Ryfylke). Oslo 1986.

Tidlig på 1980-tallet hadde Harald Olsen en fast spalte i Sola Bygdeblad med tittel ”Fra det gamle Tananger”.

 

© 2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions