nye utfordringer

Når Harald Olsen høsten 2004 tiltrer ny stilling som seniorrådgiver ved Høgskolen i Agder, vil dette innebære en tilbakevending til mer fagnære arbeidsoppgaver. Det vil dekke et savn som med årene er blitt stadig mer merkbart, etter 23 år i administrative stillinger.

I tråd med utviklingen i interessefelt og engasjementsområde vil han få sin primære tilknytning til høgskolens fagmiljø i filosofi og religion. Men forhåpentligvis vil det også bli muligheter for prosjektbasert samarbeid med høgskolens kunstfagmiljøer.

Utfordringene synes å kunne innebære både prosjektarbeid og prosjektledelse, og undervisning og forskning. De vil således kunne gi anvendelsesmuligheter for mye av den erfaring og kompetanse han er i besittelse av, og ikke minst mye av den nye faglige innsikt han har skaffet seg.

Det er derfor med sterk entusiasme og motivasjon at denne ”vandreren” nå kaster seg ut i nye utfordringer.

En ny utfordring er også å bli bestefar.
Her med første barnebarn, Jakob.

 

© 2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions