ortodokse Øst

Pilegrimsferder til ”det hellige Russland” byr på store opplevelser for den som har sans for ortodoks spiritualitet, og for det mektige og spektakulære.

En gudstjeneste i den nylig gjenoppbyggede Kristus Forløserens kirke i Moskva, Russlands største, er en opplevelse av overjordisk skjønnhet. Det samme er det berømte Treenighetsklosteret i Sergiev Posad noen mil nord for Moskva, Russlands åndelige senter og viktigste helligsted og valfartsmål helt siden middelalderen.

Også St.Petersburg har kirker og klostre med rike liturgiske tradisjoner. Her finnes i dag trolig de beste kirkekorene og den mest profesjonelle kirkesangen i hele riket. Novgorod er en by i mindre skala, men med en særegen atmosfære. Med sine rike vikingetids-tradisjoner er byen av spesiell interesse for norske pilegrimer.

For Harald Olsen har det vært spesielt verdifullt å få besøke verdens nordligste kloster, det vesle Petsjenga-klosteret på Kola-halvøya, bare noen mil øst for norskegrensen. Av spesiell interesse er dette klosteret, for til det hørte den fra gammelt av eneste ortodokse helligdommen på norsk jord, nemlig det lille tømmerkapellet fra 1500-tallet i Neiden, skoltesamenes helligsted.


Å få oppleve den årlige ortodokse gudstjenesten på vollen utenfor det beskjedne gudshuset, med prester, munker og kor fra både Norge, Finland og Russland – inklusive munker fra Petsjenga – er noe man sjelden vil glemme.

Mest betagende er nok den etterfølgende prosesjonen ned til Neiden-elva og den vakre seremonien for velsignelse av vannet i elva.

 


 

© 2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions