pÅ dypet

Dykkesertifikat i godt voksen alder er noe av det som kan skje når man får voksne barn, som utfordrer opphavet til å bryte nye grenser og våge det man ikke før har gjort. Det skjedde også med Harald Olsen, sterkt påskyndet av en dykkeentusiastisk sønn.

Det har bl.a. resultert i dykkeferd til Thailand, og opplevelse av de fantastiske korall-landskapene rundt Similanøyene utenfor landets vestkyst. Det er en helt ny verden som åpner seg under havets overflate, med en rikdom av liv, farger og former som langt overgår noe man kan oppleve på landjorda. Opplevelse av å sveve fritt i vannmassene, over de mest fantastiske landskaper, gir noen helt nye eksistensielle erfaringer.

Det gir også ny forståelse av all den billed- og symbolbruk som er knyttet til havet og havdypet i alle religioner, bl.a. i Det gamle testamentet. På denne måten kan ferden på dypet også oppleves som en pilegrimsferd.

 

© 2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions