Den fysiske reisen har med Årene blitt en viktig del av Harald Olsens livsvandring. Og ettersom hellige steder har vÆrt blant de viktigste reisemÅlene, kan mye av denne virksomheten sies Å vÆre en pilegrimsvandring i bÅde konkret og overfØrt betydning.


Pilegrimsmotivet har fått en sentral plass i både forfatterskap (se Vandringstekster), musikalsk engasjement (se Reise i toner) og foredrags- og retreat-virksomhet. Og ettersom det ikke er mulig å avgrense seg til en rent teoretisk interesse for et tema som dette, har konkrete reiser vært både en årsak til og et resultat av dette engasjementet. De har ført til både nære og fjernere pilegrimsmål.

Harald Olsens interesse for de hellige steder og deres spiritualitet (se Reise i tiden) er en viktig del av dette bildet. Hans egen erfaring er at hellige steder som man utvikler et spesielt forhold til, blir viktige orienterings- og forankringspunkt i tilværelsen. Det er slike steder man stadig har behov for å vende tilbake til.

Dette engasjementet har medført at Harald Olsen også har fått prøve seg som reiseleder på pilegrimsferder, til det keltiske Skotland (i regi av Det norske Bibelselskap) og til kristenhetens røtter i Syria (i regi av det svenske tidsskriftet Pilgrim).

Dykkesertifikat i godt voksen alder har også åpnet for utforskning av et annet ukjent landskap, nemlig den fantastiske verdenen under havets overflate. I en viss forstand kan også ferden på dypet oppleves som en pilegrimsferd.

 

© 2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions