pusterom

Harald Olsen har hatt ansvaret for utviklingen av et ”fellesskap om stillhet og fordypelse” i Arendal som har fått betegnelsen ”Pusterom”. Det begynte som et husfellesskap, men har de senere årene vært lagt til Kirkekjelleren i Trefoldighetskirken – et rom som egner seg utmerket til dette formålet. Denne lokaliseringen har også gjort fellesskapet åpnere og terskelen lavere for deltakelse. Pusterom-kveldene er lagt til fredagskvelder, og er ment å være en anledning til å få ned pulsen – både i kropp og sjel – midt i en hektisk hverdag og etter en krevende arbeidsuke.

Pusterommet har fått en form som kombinerer noen faste elementer som går igjen fra gang til gang, med elementer som varierer i innhold. De faste elementene er salmer, bønner og enkle symbolhandlinger knyttet til bruk av utvalgte symbolgjenstander, og et fokus på pust og avspenning som bidrar til kroppslig delaktighet. De variable elementene er en bibeltekst, et musikkstykke og et meditasjonsbilde som tematisk hører sammen og gjensidig belyser hverandre. Alt er så knyttet sammen i en ramme der også stillheten er en viktig komponent.

Verbum Forlag har funnet denne formen så interessant at de i 2004 presenterer den i bokform, sammen med Harald Olsens refleksjoner om stillhetens nødvendighet og stillhetens velsignelse i vår hektiske tid. Boka har fått tittelen ”Pusterom – fellesskap om stillhet og fordypelse”.

 

2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions