reichelt

Den norske misjonspioneren Karl Ludvig Reichelt (1877-1952) fra Arendal var forut for sin tid. Han reiste allerede i 1920-årene spørsmål og problemstillinger som fremdeles oppleves som høyst aktuelle i misjon og ekumenikk. I praksis søkte han løsninger som for hans kirkelige samtid var så radikale at det resulterte i brudd og utstøtning. Han var villig til å la seg prege og ta opp i sin tenkning og virksomhet så mye av kinesisk visdom og Østens spirituelle erfaringer at det ikke lenger var rom for ham i den misjonsorganisasjonen som hadde sendt ham ut til det mektige Midtens Rike.


Derfor måtte han starte sin egen virksomhet, og en organisasjon som i dag bærer navnet Stiftelsen Areopagos – oppkalt etter Paulus’ berømte tale om den ukjente Gud i Athen, som var en av Reichelts viktigste inspirasjonskilder.

Denne organisasjonen har fremdeles ansvaret for Reichelts livsverk: pilegrims- og dialogsenteret Tao Fong Shan i Hong Kong, bygget i vakker gammel kinesisk tempelstil.

Hos Harald Olsen har møtet med Reichelts forfatterskap, hans tenkning og ikke minst praksis, satt varige spor. Det resulterte i et engasjement på flere nivåer i Reichelts bevegelse, bl.a. også som Areopagos’ styreleder i en periode. Dette har også medført flere besøk på Tao Fong Shan, som har blitt et av de viktige helligstedene i Harald Olsens liv.

Hans interesse for Reichelts unike formidler-rolle i grenselandet mellom øst og vest har foreløpig resultert i publikasjonene:

- Karl Ludvig Reichelt – en utfordring til vår tid.
Seminarrapport, Arendal 1994.

- Kontemplativ spiritualitet hos Karl Ludvig Reichelt.
Kompendium, Arendal 1996.

Reichelts livsverk er også den viktigste inspirasjonskilden til den norsk-kinesiske messen ”The Pilgrim” (se Reise i toner).

 

2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions