I mye av Harald Olsens forfatterskap og annen skapende virksomhet er der en tydelig og sterk historisk bevissthet.


Den historiske interesse har alltid vært der, og bevisstheten om tradisjonens og de historiske erfaringers betydning skinner igjennom – også i de mest samtidsaktuelle temaer han tar opp. Hans søken etter det ”åndelige edelmetall” som har vist seg å tåle tidens tann, er basert på en overbevisning om at også en tidsmessig og aktuell spiritualitet trenger en forankring i tradisjonen, og i tidløse erfaringer og innsikter. Derfor har en vesentlig del av hans innsats som formidler nettopp hatt karakter av denne form for tradisjonsaktualisering og tradisjonsforankring. Hans bøker om den keltiske og den russisk-ortodokse tradisjon (se Vandringstekster) er eksempler på dette.

Også i hans arbeid med musikk har det vært en sterk interesse for tradisjonsmusikk og tidligere tiders musikkformer (se Reise i toner).

I de senere årene har hans interesse for stedsidentitet og stedsforståelse, med særlig vekt på helligstedenes betydning, også bidratt til å styrke bevisstheten om den historiske forankringens betydning.

 

© 2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions