Musikken har i alle År spilt en viktig rolle i Harald Olsens liv, og vÆrt en viktig kilde til kreativitet, utvikling og grenseoverskridelser.


Et sangerliv som startet i gymnaskoret ved St.Svithuns gymnas med framføring av J.S.Bach’s Juleoratorium i Stavanger Domkirke har ført i mange retninger og langt av sted: til kvartettsang på Island og Filippinene, og til solistrolle i eget verk i Hong Kong og Beijing. Harald Olsen har alltid hatt et bredt interessefelt innen musikken: fra oldkirkens liturgi og sang og den store kirkemusikken via det klassiske europeiske repertoar til jazz og folkemusikk. Foruten å være aktiv som sanger bruker han også musikk aktivt i foredrag, kåserier, kurs, retreater osv., og har fungert som musikkanmelder i avis.

Utover rollen som korsanger og enkelte solistoppgaver i det klassiske repertoar er det først og fremst de folkelige musikktradisjonene som har stått hjertet nær. Tidlig interesse for afro-amerikansk musikk førte til at han siden 1967 har besørget bass-stemmen i vokalkvartetten Freedom Quartet, med flere plateutgivelser, radio- og TV-programmer og konserter i inn- og utland. Siden har interessen favnet både norske, keltiske og øst-asiatiske musikktradisjoner. Dette har resultert i en rekke prosjekter for både konsertsal, kirkerom og radio/TV, i samarbeid med kjente komponister og arrangører.

Slik har et mangeårig engasjement i musikkens verden også vært en form for reise, i både konkret og overført betydning. Den nådde sitt foreløbige høydepunkt i den store Concert Hall i Hong Kong høsten 1997, da han kunne være med på urframføringen av den norsk-kinesiske folketonemessen ”The Pilgrim”, utarbeidet i samarbeid med komponisten Sigvald Tveit etter egen idé, og med nærmere 150 mennesker på scenen.

Interessen for musikk har også nedfelt seg i Harald Olsen forfatterskap.

 

© 2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions