russisk-ortodoks tradisjon

Harald Olsens bok om russisk-ortodoks tradisjon og ortodoks spiritualitet ble utgitt i 2000 :

DEN ØSTLIGE PILEGRIMSVEI – Oppbrudd og vandring i russisk-ortodoks tradisjon.
Verbum forlag, Oslo 2000, 240 sider.

Ingen av de europeiske pilegrimstradisjonene er så rike og mangfoldige som den russisk-ortodokse.

I en tid da pilegrimen igjen er på vandring over hele Europa, representerer den russisk-ortodokse tradisjonen et unikt erfaringsmateriale. Pilegrimsmotivet er også en velegnet innfallsvinkel til forståelse av russisk tradisjon og tenkemåte, og til ortodoks spiritualitet.

På en engasjerende måte tar Harald Olsen oss med på pilegrimsvei østover – til eneboere og hellige dårer, til skarer på vei til Jerusalem, og nordover til verdens nordligste kloster i Petsjenga ved Nordishavet. Beretningene er krydret med legender, øyenvitneskildringer og ikke minst tekster hentet fra den store russiske skjønnlitteraturen.

Disse gir pilegrimen anledning til selv å slippe til orde, og dermed gi oss leserne en mulighet for å få en mer direkte og dypere forståelse av russisk tankegang og spiritualitet.
(Fra bokens omslagstekst)

Omtaler :

Eg har nett lese ferdig Den østlige pilegrimsvei. Det var
ei stor oppleving … Ikkje nokon gong har eg tidlegare kome
over ei bok som gjev ei så levande framstilling av ortodoks
kristendom. I tillegg til mitt personlege eksemplar kjøper vi no
boka til ambassaden si boksamling og eg vil til like bruke ho
som gåve.

- Øyvind Norsletten, norsk ambassadør i Moskva

Det fineste ved denne merkverdige boken er
Olsens evne til å levendegjøre de tekstene han
siterer og gjenforteller fra. Han har levd seg
dypt inn i denne litteraturen, og formår å
formidle dens åndelige innhold på en måte
jeg ikke lenger trodde var mulig.

- Professor Jostein Børtnes

Harald Olsen skriver på slutten av bokens forord at … den er et forsøk på å komme på innsiden av et kulturfenomen og en religiøs tradisjon. Det synes jeg han har lykkes godt med. Som lesere vet vi mer, mye mer, om den østlige pilegrimsvei … Men den er ikke ferdig lest på noen få kveldstimer, dette er stoff som må leses med ro og ettertanke.
Terningkast: 5

- Agderposten

Harald Olsen har greid det igjen ! … Godt og berikende er det at vi nå får bedre tilgang til dette stoffet … Det er et stort lerret Harald Olsen slår opp … Godt å møte en forfatter som ikke står i veien for sitt stoff!
- Vårt Land

Olsen har grepet mange poenger, og presenterer dem på en lettfattelig og interessant måte ..
Det Harald Olsen særlig kan bidra med her er å peke på pilegrimstradisjonene som noe givende og betydningsfullt også i vår tid…

- Over Alt

Det er en svært komprimert bok med forbausende god sammenheng og komposisjon – til å være en beskrivelse av ortodokse indrekirkelige forhold sett utenfra … Den anbefales på det varmeste.
- Ortodokse Hellige Nikolai Menighetsblad

Harald Olsens bok byr på det store utsyn, fra ørkenfedrene og frem til det borgerlige samfunn i vår tid … Bokens styrke er dens genuine og levende fortellerglede uten forsøk på misjonering og ensretting. Det viser at forfatteren forstår oppbruddslengselen som kjennetegner pilegrimstradisjonen … Den østlige pilegrimsvei bør være obligatorisk lesing for alle som vurderer å legge ut på pilegrimsvandring eller er opptatt av temaet.
- Pilegrimen

 

Også denne boken er utgitt i Sverige av forlaget Cordia, med tittel Pilgrimer i öst.
Den har også her fått god mottakelse:

Harald Olsens många skildringar av personer och platser, verkliga och fiktiva, ger en omfattande kunskap om rysk fromhetsliv. Beskrivningarna är i hög grad inkännande och dessutom ofta uppbyggande.
- Jönköpings-Posten

Genom en till synes så perifer fråga som pilgrimsvandringen lyckas dock Olsen också bidra med ett användbart perspektiv på Ryssland som helhet … Pilgrimer i öst är en välskriven introduktion till den spännande, mystiska tankvärld som är den ryska.
- Världen Idag

Harald Olsen har med boken gett oss en fin inblick i den ortodoksa kyrkans tro och liv och även en djupare förståelse av deras kända författare. Och inte bara det, utan också en djupare förståelse av våra ryska bröders andliga liv och tro.
- Missionsstandardet

Den som hellre vandrar österut bör packa ner Harald Olsens Pilgrimer i öst i packningen. Olsen tar oss med på pilgrimsvägarna österut – till eremiter, andliga vägledare och heliga dårar. Her öppnar sig en hel värld av andlig erfarenhet som de flesta av oss känt oss främmande inför. Olsen är en kunnig vägvisare och god berettare.
- Sändaren

 

Den oppmerksomhet som Harald Olsens bøker har fått i Sveriga har resultert i at han har deltatt med foredrag på den store årlige bokmessen i Göteborg, og ellers er blitt invitert til å holde foredrag ved seminarer og andre arrangementer.

 

© 2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions