spiritualitet

I de senere årene har Harald Olsens interesser i stor grad vært konsentrert om temaområdet spiritualitet. I tråd med den toneangivende internasjonale litteraturen på området forstår han spiritualitet som den religiøse tros ytringsformer, slik de manifesterer seg i levd liv, i menneskers individuelle og kollektive ytringer og handlinger, nedfelt i mønstre og tradisjoner gjennom tidene.

Slik forstått er spiritualitet mer enn bare forestillinger og ord, det er praksis og handling gjennom forvaltning av åndelige erfaringer. Spiritualiteten tar det hele mennesket i besittelse – med kropp, sjel og ånd – og ytrer seg i et språk som ikke bare er ord, men også toner, bilder, bevegelse, tegn og symbolhandlinger, bl.a. knyttet til hellige gjenstander, rom og steder.

Utfra dette er hans bøker om keltisk og russisk-ortodoks tradisjon (se ovenfor) også en innføring i disse tradisjonenes spiritualitet. Det er også hans bok i 2004 : Pusterom – fellesskap om stillhet og fordypelse (se Ferden innover).

I tillegg til dette har han også bidratt med artikler til forståelse av spiritualitetens mange former og ytringer. Her har bl.a. pilegrimsmotivet stått sentralt :

- Samtidighet med Kristus – Refleksjoner over et kierkegaardsk tema.
I : Geir Gundersen (red): Under korset. Stavanger 1973.

- Kontemplativ spiritualitet hos Karl Ludvig Reichelt.
Kompendium, Arendal 1996.

- Pilegrimsvandring – spiritualitet nedenfra.
Pilegrimen nr.2-3, 1999.

- Keltiske bidrag til en spiritualitet for det 21.århundre.
Tidsskriftet Korsvei nr. 3, 2000.

- Stedet og vandringen – Elementer i en spiritualitet for et nytt århundre.
Alternativt Nettverk nr.3, 2001 og Pilegrimen nr.5-6, 2001.

- En pilegrimsvandring i ørkenfedrenes fotspor.
Østen og Vi nr. 2, 2001.

- Med korta tältpinnar.
Pilgrim (svensk tidsskrift) nr. 3, 2002.

- Kultkontinuitet i keltisk spiritualitet – eksempel på tidlig religionsdialog ?
I : Hans Kolstad og Asbjørn Aarnes (red): Dialog mellom religionene.
Årbok nr.5 fra Humanistisk Kollegium, Oslo 2004.

 

© 2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions