StedsforstÅelse

Steder kan ha sjel eller identitet. Allerede de gamle romerne var klar over dette, og kalte det ”genius loci”. I den senere tid har en økende bevissthet om stedsidentitetens og stedskarakterens betydning for menneskene, og deres virkelighetsorientering og utvikling, vært merkbar innenfor en rekke fagområder.


Det skyldes ikke minst nestor i norsk arkitekturteori Christian Norberg-Schulz og hans forfatterskap. Hans perspektiver og synsmåter har også vært en inspirasjonskilde for Harald Olsen, og en døråpner inn til en omverdensforståelse som ikke bare fanger den eksisterende virkelighet i dens forskjellige dimensjoner, men også til fulle gir rom for den historiske dimensjonen.

Denne interessen gjorde det naturlig for Harald Olsen å engasjere seg i prosjektet Genius Loci i Søgne, der han har bidratt med fordrag, seminarbidrag og tekster til hjemmeside og utstillingskatalog. Genius Loci er et spennende prosjekt som er gjennomført i regi av Søgna Kunstlag og Kultursenteret Søgne Gamle Prestegård. Det har omfattet en rekke delprosjekter, bl.a. kunstnerisk stedstolkning gjennom utstillinger, og planer om et nytt Olavskapell i Ny Hellesund, tegnet av Norges internasjonalt mest anerkjente arkitekt Sverre Fehn.

Prosjektet har hjemmesideadresse: www.geniusloci.no


© 2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions