tema - retreater

Harald Olsen har engasjert seg i utviklingen av tema-retreaten som form. Han har stor tro på kombinasjonen av kunnskaps- og erfaringsformidling, tidebønner og stillhet.

Det skaper en balanse mellom refleksjon og kontemplasjon som gjør det mulig å komme ordentlig på innsiden av de temaer som tas opp. Han benytter også musikk og bilder aktivt i sine tema-retreater, slik at alle sanser og det hele menneske blir utfordret.


Harald Olsen har utformet og ledet tema-retreater i keltisk spiritualitet, russisk-ortodoks spiritualitet og i arven fra Karl Ludvig Reichelt i grenselandet mellom øst og vest (sammen med prof. Notto R.Thelle).

De har foregått i regi av Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder, Hedalen Pilegrimsgård, Sandom Retreatsenter og Bergen Diakonissehjem.
Han har også undervist på retreat-kurs på Peterstiftelsens Pilegrimsgård i Son.

 

2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions