Underviser

Harald Olsen har omfattende undervisningserfaring. Den ligger i hovedsak innenfor høyere utdanning :

- Som vitenskapelig assistent og forskningsstipendiat ved Norges idrettshøgskole 1975-77 underviste han i idrettsbiologi, humanbiologi og humanøkologi, med særlig vekt på fysisk aktivitet og vekst og utvikling hos barn og ungdom. Undervisningen foregikk på både grunnfags-, mellomfags- og hovedfagsnivå.

- Som amanuensis ved Telemark distriktshøgskole 1977-80 underviste han i kulturadministrasjon og kulturarbeid, og hadde hovedansvar for fordypningsområdet kulturarbeid blant barn og ungdom.

- I perioden 1980-84 var han timelærer og gjesteforeleser i kulturfag ved Telemark distriktshøgskole.

- I 1984-85 foreleste han i logikk (språk og argumentasjon) til forberedende prøver i filosofi i Arendal i regi av Folkeuniversitetet Agder.

- Han har undervist i organisasjons- og ledelsesutvikling i Aust-Agder, og har bl.a. vært kursleder for kurset ”Kommunal ledelsesutvikling” da dette ble gjennomført i 3 kommuner i regi av Kommunal Opplæring i Aust-Agder.

- Denne virksomheten har også resultert i utarbeidelse av undervisningskompendier og annen undervisningsrelatert litteratur, bl.a. følgende :

- Kompendium i metoder for biologisk evaluering av vekst og utvikling hos skolebarn
(flere forfattere). Laboratorium for Miljøfysiologi, Oslo 1975.

- Lungefunksjonsmåling.
Kompendium nr.40, Norges idrettshøgskole, Oslo 1977.

- Humanøkologi (redigering og bidrag, flere forfattere)
Kompendium nr. 41, Norges idrettshøgskole, Oslo 1977.

- Tyholmen i Arendal – frå saneringstrugsmål til rehabilitering.
Telemark distriktshøgskole, Bø 1977.

- Offentlege finansieringsordningar for kulturbygg.
Kompendium, Telemark distriktshøgskole, Bø 1978.

- Det sentrale forvaltningsapparatet i kultursektoren.
Kompendium. Telemark distriktshøgskole, Bø 1982.

- Barnekultur.
Telemark distriktshøgskole, Skrifter nr. 84, Bø 1982.

- Skolen og det lokale kulturvernarbeidet.
Agder høgskolestyre, Grimstad 1983.

- Kulturen i 1990-årene.
Agder Akademi, Grimstad 1986.

- Norsk kulturminnevern fra en lokal synsvinkel.
Agder Akademi, Grimstad 1986.

 

© 2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions