utreder

Harald Olsen har deltatt aktivt i en rekke utredningsprosesser. Innsatsen har i hovedsak fordelt seg på to hovedområder:

Kultur og utdanning
På dette feltet har han ført en rekke utredninger i pennen, bl.a. følgende:

- NOU 1980 : 57 – Kulturbygg.

- Forskning ved regionale høgskoler.
Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd, Oslo 1982.

- Høgre musikkutdanning i Telemark.
Det regionale høgskolestyret for Telemark, Utgreiing nr. 8, Bø 1979.

- 2-årig studium i kulturformidling ved Agder ingeniør- og distriktshøgskole.
AID, Grimstad 1979.

- Alternativ yrkesretta høgre utdanning i Telemark.
Det regionale høgskolestyret for Telemark, Utgreiing nr. 2, Bø 1979.

- Plan for et integrert 3-årig studium i industriell EDB ved AID.
Agder ingeniør- og distriktshøgskole, Grimstad 1982.

- Plan for deltidsstudium i kultur- og fritidsarbeid.
Agder høgskolestyre, Grimstad 1983.

- Deltidsstudium i helse- og sosialadministrasjon i Agder.
Agder høgskolestyre, Grimstad 1983.

- Videreutdanning i sykepleie i Agderregionen.
Agder høgskolestyre, Grimstad 1985.

Kirkelig utredningsarbeid
Harald Olsen har levert bidrag til en rekke utredningsprosjekter,
bl.a. følgende :

- Deltakelse 1973 i et utredningsarbeid om ressurs- og miljøspørsmål i regi av Kirkerådets forskningsutvalg og Mellomkirkelig Råds komite for internasjonale spørsmål.
Bidrag : Utkast til et økopolitisk program.
I Per Voksø (red): Mennesket og miljøet. Oslo 1975.

- Deltakelse 1973-76 i de nordiske kirkenes arbeid med ressurs- og miljøspørsmål, bl.a. gjennom tre nordiske sosialetiske konferanser, hvorav han var medarrangør av den siste i regi av Kirkerådets Utvalg for forskning og utredning.
Han redigerte i 1978 også en antologi med materiale fra disse konferansene :
Mot et samfunn i likevekt. Gyldendal, Oslo 1978.

- Deltakelse 1975-76 i et utredningsarbeid om forholdet mellom u-land og i-land i regi av Komiteen for internasjonale spørsmål under Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke.
Bidrag til prosjektets rapport :
Rettferdigheten kan ikke vente. Studiebok om u-land og i-land.
Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke, Oslo 1976.

- Deltakelse 1983-84 i et utredningsarbeid om apologetikk etter initiativ fra Kirkerådets sosialetiske utvalg.
Bidrag : Nestekjærlighet eller solidaritet ?
Forholdet mellom kirken og arbeiderbevegelsen.
I : Svein Olaf Thorbjørnsen (red): Når troen anklages. Oslo 1984.

- Deltakelse 1985-86 i et utredningsarbeid om bedehuset som kultur- og samfunnsfaktor, som ledd i det kulturhistorieske utredningsprosjektet ”Vår nære fortid”.
Bidrag : ”Basunrøst og harpetoner”.
Musikkulturen på bedehuset i historisk perspektiv.
I : Olaf Aagedal (red): Bedehuset – Rørsla, bygda, folket. Oslo 1986.

- Ledelse 1988-89 av et utredningsutvalg nedsatt av styret for Norske Kirkeakademiers Fellesråd for utredning av kirkelig bruk av Utstein Kloster i Rogaland.
Ledelsen av prosjektet innebar også å føre innstillingen i pennen:
Utstein Kloster – En utfordring til kirkeakademibevegelsen.
Norske Kirkeakademiers Fellesråd, Stavanger 1989.

- Deltakelse 1995 i et utredningsarbeid med tema ”Evangeliet i vår kultur” i regi av Det Norske Bibelselskap i anledning det kirkelige tusenårsjubileet.
Bidrag : Evangeliet i den lokale kulturvirkelighet.
I : Ole Chr.M.Kvarme og Olav Fykse Tveit (red): Evangeliet i vår kultur. Oslo 1995.

- Deltakelse 1999-2000 i et utredningsarbeid om forholdet mellom nyreligiøsitet og folkereligiøsitet i regi av Egede-instituttet.
Bidrag: Fra salmesang til meditasjonsmusikk.
Musikken i folkereligiøsitet og nyreligiøsitet.
I : Leif Gunnar Engedal og Arne Tord Sveinall (red): Troen er løs. Trondheim 2000.

 

© 2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions