Harald Olsen er av type en ”farende fant” som aldri har hatt overdreven respekt for faglige grenser og skillelinjer og yrkesmessige bÅser.


Han pleier å presentere seg som en ”akademisk løsgjenger”. Selv om han opprinnelig er utdannet realist (cand.real., riktignok med filosofi i fagkretsen), har hoveddelen av hans yrkeskarriere vært utøvd innenfor kulturliv og høyere utdanning. Og selv om størstedelen av hans yrkesutøvelse har skjedd i administrative lederstillinger, har en sterk kreativ impuls resultert i en lang rekke prosjekter for både konsertsal, kirkerom og radio og fjernsyn.

En betydelig kulturell egenaktivitet har nedfelt seg i både bøker, plate- og CD-utgivelser, videoproduksjoner og radio- og fjernsynsprogrammer. Hans faglitterære forfatterskap spenner fra humnabiologi til kulturhistorie, kunst og spiritualitet.

Til tross for oppvekst i et politisk konservativt bedehusmiljø på Nord-Jæren, var Harald Olsen blant de første her i landet som på 1960-tallet kombinerte et kirkelig engasjement med en radikal politisk orientering og et engasjement på venstresiden i norsk politikk. Han var også blant de som formulerte denne sosialetiske og politiske nyorienteringen i en omfattende skribentvirksomhet og deltakelse i den offentlige debatt.

Dette samfunnsengasjementet har imidlertid ikke vært til hinder for at hans vandring de senere årene også har hatt retning innover – til livets dybdedimensjoner og troens innerside, i søken etter en spiritualitet som også gir rom for stillheten, fordypelsen og kontemplasjonen.

Fra sin tidlige ungdom av har Harald Olsen også hatt en sterk historisk interesse, og tidsdimensjonen er sterkt til stede i alt han gjør og skriver. Han opplever seg som formidler i krysningspunktet mellom historiens erfaringer og tradisjoner og dagens og morgendagens utfordringer. I de senere årene har også den fysiske reisen blitt en viktig del av hans livsvandring, noe som tydelig har nedfelt seg i hans forfatterskap og øvrige skapende virksomhet.

Harald Olsens vandringer har altså ført ham gjennom en rekke forskjellige yrkesroller, ulike former for samfunnsmessig, kulturelt, kunstnerisk og åndelig engasjement, og et faglig sett vidtfavnende interesselandskap. Og han har sørget for en solid dokumentasjon av hvor ferden har gått.

 

© 2004 Harald Olsen | design og produksjon hto productions